ưu điểm thang máy mitsubishi

ĐẠT 3 KỶ LỤC THẾ GIỚI – Thành tựu công nghệ mới của Thang Máy Mitsubishi

Tòa nhà Shanghai Tower là nơi lắp đặt “siêu phẩm”  thang máy của Mitsubishi Nhật Bản với 3 kỷ lục mới được ghi nhận: Thang máy nhanh nhất thế giới, thang máy cao nhất thế giới và thang máy đôi nhanh nhất thế giới. Đây là thành tựu công nghệ mới của Mitsubishi, vượt qua rất nhiều thử thách không chỉ …